Kirche bei Nacht

,

So 21.11.2021 00:00
Leitung: Inge Roidl, Petra Schimmelpfennig


Kirche bei Nacht

,

So 21.02.2021 00:00
Leitung: Inge Roidl, Petra Schimmelpfennig


Kirche bei Nacht — abgesagt —

,

So 22.11.2020 00:00
Leitung: Inge Roidl, Petra Schimmelpfennig


Kirche bei Nacht

,

So 08.03.2020 00:00
Leitung: Inge Roidl, Petra Schimmelpfennig